nieuws

Zeven valkuilen bij productontwikkeling

Engineering

Innoveren en nieuwe producten ontwikkelen is vooral voor MKB’ers een pittige uitdaging. Zeker als je daarbij samenwerkt met leveranciers. In dit artikel onderscheiden productinnovatiespecialisten Hans Dijkhuis en Fred Westerveld zeven valkuilen bij productontwikkeling.

Zeven valkuilen bij productontwikkeling

Veel MKB’ers worstelen met de vraag hoe leveranciers op een verstandige manier te betrekken bij productontwikkeling. Bij de meeste MKB’ers bestaat meer dan zestig procent van de kostprijs van de producten uit inkoop bij leveranciers. Is het dan niet logisch dat leveranciers ook een belang hebben bij productontwikkeling? Waarom zouden zij ook niet bereid zijn om in jouw nieuwe producten te investeren? In dit artikel worden de zeven valkuilen besproken die je kunt tegenkomen bij productontwikkeling met toeleveranciers. Ben je je hiervan bewust, dan vergroot je de kans op succesvolle productontwikkeling: De zeven valkuilen zijn: (1) te snel van start gaan, (2) samen werken is niet goed geregeld, (3)onbewust onwetend zijn, (4) ontwikkelaars kiezen leveranciers (5) alleen het nieuwe product ontwikkelen, (6) niet de juiste mensen op het juiste moment en (7) onverwachte facturen en claims.

 

1. Te snel van start gaan
Het gaat erom de samenwerking gezond te beginnen en gezond te houden door deze goed te organiseren. Vertrouwen tussen de partners onderling tijdens de samenwerking is heel belangrijk. Het ontstaat als je keer op keer aangenaam wordt verrast door partners die zich gedragen zoals je had verwacht. Dat gedrag is te organiseren, mits je voortdurend werkt aan de drie fundamenten respect,  integriteit en ethiek. Respect houdt in dat je voortdurend beseft dat leveranciers waarmee je samenwerkt ook ondernemers zijn die hun bedrijven moeten runnen. Dat zij eigen ideeën en gedachten hebben over de manier hoe zij willen bouwen aan hun toekomst en dat zij als geen ander weten wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Respect is daar begrip voor te hebben en er rekening mee te houden. Bij ethiek gaat het erom dat je het goede doet. Door bij afwegingen en beslissingen niet alleen oog te hebben voor wat goed is voor jou, maar ook wat de impact ervan zou kunnen zijn voor de bedrijven waarmee je samenwerkt. Integriteit is niets anders dan ervoor te zorgen dat je niet met onaangename verrassingen komt.

 

Het volledige artikel staat in de uitgave van PT Industrieel Management die op 15 december op de mat ligt. Vanaf begin 2017 kunnen abonnees PT Industrieel Management ook online lezen.

Reageer op dit artikel