nieuws

‘In cycli ontwikkelen biedt enorme voordelen’

Engineering

Cerescon is een jonge, zich snel ontwikkelende high tech startup. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling, de productie en het vermarkten van een automatische selectieve aspergeoogstmachine voor witte asperges. Ad Vermeer, CEO van Cerescon, is een systeemarchitect in hart en nieren. Hij legt uit hoe hij te werk gaat bij de ontwikkeling van een nieuw systeem.

‘In cycli ontwikkelen biedt enorme voordelen’
Foto: Cerescon

Ad Vermeer:  ‘Bij het ontwerpen van een machine ga ik – ongeacht voor welk project of welke machine ik aan de slag ben, steeds op dezelfde manier aan het werk. Het begint met een idee dat ik uitwerk tot een concept. Daarbij probeer ik al in een vroeg stadium alle stakeholders – mechanische ontwikkelaars, softwareontwikkelaars, eindgebruikers, … – te betrekken en het idee vanuit diverse disciplines te bekijken. Als systeemarchitect maak je niet alleen technisch een werkend systeem voor de eindgebruiker, maar je moet ook meteen nadenken over service, design, hoe het kan worden geproduceerd, of het veilig en volgens de standaarden is ontworpen, enzovoort. Input van alle stakeholders zorgt ervoor dat je de specificaties van het systeem kunt vastleggen. Soms is een decompositie nodig zodat je de functionaliteiten van modules afzonderlijk beschrijft. Als je later alles weer samenvoegt, kom je tot een nieuwe oplossing. Mijn dagelijkse manier van werken is eigenlijk een soort van viewpoint hopping. Vanuit voortdurend verschillende oogpunten kijk ik naar de oplossing om zeker te stellen dat deze voor alle partijen goed functioneert. Dat is vaak best een uitdagende job.’

In cycli

Het ontwerpen van de machine gebeurt daarbij in cycli. ‘Ik ga steeds iteratief te werk. Bij een volledig nieuw product ga ik zo snel mogelijk met de meest uitgeklede versie die ik kan verzinnen de markt op, om te laten zien hoe de machine functioneert. Dit betekent dat je vaak bestaande modules moet inkopen en combineren. Als vervolgens blijkt dat je nieuwe machine werkt, kun je in een volgende fase de bestaande modules vervangen door een geoptimaliseerd integraal eigen ontwerp dat voor jouw machine beter is en tegelijkertijd goedkoper. En zo werk je stap voor stap toe naar het definitieve ontwerp.’ Deze werkwijze biedt meerdere voordelen. ‘Je weet meteen of je basisidee werkt en/of je wat anders moet bedenken. First time right werkt namelijk vaak niet voor een totaalsysteem. Daarnaast komen potentiële investeerders sneller over de brug wanneer je ze iets functionerend en tastbaar kunt laten zien. En tegelijkertijd kunnen eindgebruikers feedback geven zodat je een en ander kunt optimaliseren.’

De theorie klinkt eenvoudig, maar de praktijk is vaak veel uitdagender, zo weet Vermeer. In het artikel Van idee naar hightech machine legt Vermeer vanuit de praktijk uit hoe een nieuw systeem tot stand is gekomen.

Reageer op dit artikel