HomeTrends & NieuwsHoe een 'circulaire economie' de wereld kan redden

Hoe een ‘circulaire economie’ de wereld kan redden

Alle elementen van het “takemakewaste-systeem” moeten worden aangepast, inclusief de verwerking van grondstoffen, de productie en het gebruik van producten en de daaropvolgende materiaalbehandeling. Alleen dan kunnen we een welvarende circulaire economie creëren waar iedereen op de wereld van profiteert.

Het systeem fundamenteel veranderen

Wat is er nodig om een ​​wegwerpeconomie om te vormen tot een economie waarin afval wordt weggegooid, hulpbronnen worden gecirculeerd en de natuur wordt geregenereerd? De
Circulaire Economie biedt instrumenten om gezamenlijk de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken en tegelijkertijd aan belangrijke sociale behoeften te voldoen.
Dit kan welvaart, werkgelegenheid en veerkracht vergroten en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen, afval en vervuiling verminderen.

DeCirculaire Economie is een industrieel systeem dat zich herstelt of regenereert door opzet en ontwerp. Vervang het end-of-life-concept door terugwinning, schakel over op het gebruik van hernieuwbare energie, elimineer het gebruik van giftige chemicaliën die hergebruik en terugkeer naar de biosfeer voorkomen, en verminder afval door een goed ontwerp van materialen, producten en producten. systemen en bedrijfsmodellen. Zo’n populair duurzaam businessmodel is servitization: https://www.ptindustrieelmanagement.nl/wat-is-servitization/

Wat is een circulaire economie? Definitie

Een dergelijke economie is gebaseerd op enkele eenvoudige principes. Ten eerste is de circulaire economie in essentie gericht op het vermijden van verspilling. Er is geen afval. Het product is ontworpen en geoptimaliseerd voor de demontage- en hergebruikcyclus. Deze strakke component- en productcycli definiëren een circulaire economie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen grote hoeveelheden ingebedde energie en afval en recycling, waar werk verloren gaat. Ten tweede maakt de circulatie een strikt onderscheid tussen de verbruikbare en duurzame componenten van een product. Anders dan tegenwoordig, zijn verbruiksartikelen uit de circulaire economie voornamelijk samengesteld uit organische componenten of “nutriënten” die op zijn minst niet-toxisch zijn, misschien wel nuttig, en veilig kunnen worden teruggebracht naar de biosfeer in een cascade van direct of continu gebruik. Duurzame consumptiegoederen zoals motoren en computers daarentegen bestaan ​​uit technische voedingsstoffen die niet geschikt zijn voor de biosfeer, zoals metalen en de meeste kunststoffen. Deze zijn ontworpen om vanaf het begin herbruikbaar te zijn en producten die onderhevig zijn aan snelle technologische vooruitgang, moeten worden verbeterd. Ten derde moet de energie die nodig is om deze cyclus aan te drijven natuurlijk hernieuwbaar zijn, wat resulteert in minder afhankelijkheid van hulpbronnen en een grotere veerkracht van het systeem (bijvoorbeeld tegen olieschokken).

Circulaire economie: energie en hulpbronnen zijn goud

In wezen heeft het circulaire-economiemodel tot doel verspilling te voorkomen. In feite is de circulaire economie gebaseerd op het idee dat er geen afval is. Om dit te bereiken, is het product gebouwd om lang mee te gaan (er worden hoogwaardige materialen gebruikt) en geoptimaliseerd voor een cyclus van demontage en hergebruik die hantering en conversie of vernieuwing vergemakkelijkt.

Uiteindelijk onderscheiden deze strakke productcycli het circulaire-economiemodel van afval en recycling, waarbij grote hoeveelheden ingebedde energie en arbeidskrachten verloren gaan. Het uiteindelijke doel is om het natuurlijk kapitaal te beschermen en te verbeteren door eindige hulpbronnen te beheren en de stroom van hernieuwbare hulpbronnen in evenwicht te brengen.

Circulaire Economie Principes: Natuurlijke kringlopen

Circulaire Economie Modellen maken onderscheid tussen technische en biologische kringlopen. Verbruik vindt alleen plaats in biologische kringlopen waar biologische materialen (voedsel, linnengoed, kurk, enz.) bedoeld zijn om via processen als anaërobe vergisting en compostering in het systeem te worden teruggevoerd.

Deze cycli regenereren biologische systemen zoals bodem en oceanen en voorzien de economie van hernieuwbare bronnen. De technische cyclus omvat producten (wasmachines, enz.) en onderdelen (bijv. wasmachines). Moederborden met strategieën voor hergebruik, reparatie, herfabricage, recycling, enz.) en materialen (kalksteen, enz.).

Uiteindelijk is een van de doelen van de circulaire economie het optimaliseren van hulpbronnenefficiëntie door ervoor te zorgen dat de gebruikte producten, componenten en materialen altijd met maximaal voordeel in de technische en biologische kringlopen circuleren.

Alleen hernieuwbare energiebronnen

Het laatste principe van de Circulaire Economie is om de afhankelijkheid van hulpbronnen en veerkracht van het systeem te verminderen. In die zin betreft dit principe het ontwikkelen van de effectiviteit van het systeem door het identificeren en elimineren van negatieve externe effecten.

Reviews

Gerelateerde berichten