nieuws

Groots digitaliseringsproject spoorinfrastructuur Noorwegen

Maintenance

Bane NOR, het spoorinfrastructuurbedrijf van de Noorse overheid, heeft Siemens aangesteld voor de installatie van het Europese treinbeveiligingssysteem ETCS (European Train Control System) op het volledige spoornet van Noorwegen. De ingebruikname van alle trajecten dient tegen 2034 afgesloten te zijn. De bestelling omvat bovendien een onderhoudscontract voor 25 jaar, dat start vanaf de ingebruikname van het eerste traject. De bestelwaarde bedraagt in totaal circa 800 miljoen euro.

Groots digitaliseringsproject spoorinfrastructuur Noorwegen
(foto: Siemens)

Met de nieuwe ETCS-technologie wordt de seingevingstechniek in het spoornet van Noorwegen gedigitaliseerd. Het systeem vormt een sleutelcomponent voor de grensoverschrijdende netwerkkoppeling van het spoorverkeer in Europa. Met dit systeem moeten de momenteel meer dan 20 verschillende treinbeveiligingssystemen worden vervangen, zodat grensoverschrijdend spoorverkeer in Europa mogelijk wordt. ETCS vormt de basis voor een sterk geautomatiseerd spoorverkeer en maakt de spoormaatschappijen klaar voor de toekomst.

Digitalisering en automatisering

In 2015 besloot Noorwegen het ERTMS-treinbeveiligingssysteem (European Rail Traffic Management System) in het volledige nationale spoornet te introduceren. Het net omvat ongeveer 4.200 spoorkilometers en 375 stations. De aanleiding voor de introductie was de dringende nood aan vernieuwing van het bestaande seingevingssysteem. De meeste van de bestaande relaisgebaseerde systemen zullen het einde van hun levensduur nog binnen de geplande projectperiode bereiken. Het onderhoud wordt steeds moeilijker, waardoor ook de betrouwbaarheid daalt.
De investering in ETCS is een beslissende en belangrijke stap voor de heroriëntatie van het spoornet in Noorwegen. Bane NOR zal gedurende een periode van tien jaar meer dan twee miljard euro investeren in de digitalisering en automatisering van zijn spoornet. Noorwegen speelt daardoor een voortrekkersrol in het gebruik van digitale technologieën in de spoorsector.

Preventief onderhoud

Bane NOR heeft Siemens aangesteld voor de installatie van het ETCS.”Dit project is een mijlpaal in de geschiedenis van de seingevingstechniek, vergelijkbaar met de omschakeling van relaisseinposten naar elektronische seinposten in de jaren ’80. Samen met Bane NOR zullen we het volledige Noorse spoornet transformeren tot een volledig gedigitaliseerd, IP-gebaseerd systeem – een echt “Internet of Things”. Daardoor wordt veel hardware bespaard, wordt een maximale spoorcapaciteit gecreëerd en wordt de basis gelegd voor datagebaseerd preventief onderhoud. De reizigers genieten op hun beurt van meer stiptheid, capaciteit en kortere cycli. De sturing gebeurt in een centrale seinpost in Oslo, van waaruit de treinen met onze ETCS level 2-oplossing hun rijtoestemming krijgen. Het contract is niet alleen de grootste individuele bestelling voor Siemens in Noorwegen, maar ook de grootste bestelling voor Siemens in de sector Spoorinfrastructuur”, vertelde Michael Peter, CEO van de Mobility-divisie.

Reageer op dit artikel