nieuws

Mogelijk snelle oplossing voor Tocardo

Manufacturing

Tocardo, Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie, werd op 5 januari door de Rechtbank van Alkmaar in staat van faillissement verklaard onder gelijktijdige intrekking van surseance van betaling die op 29 december 2017 was verleend. Door de curator worden de komende periode de diverse toekomstscenario’s onderzocht, waarbij het continueren van de activiteiten van Tocardo als uitgangspunt wordt genomen. Op dit moment worden met meerdere partijen gesprekken gevoerd over een overname en voortzetting van de activiteiten van Tocardo.

Mogelijk snelle oplossing voor Tocardo
(foto: Tocardo)

Tocardo heeft op zijn website laten weten vertrouwen te hebben in deze gesprekken, die naar eigen zeggen op korte termijn zullen leiden tot een doorstart. Dit zal er toe leiden dat het grootste deel van de werkgelegenheid en de projecten veiliggesteld kunnen worden.

Getijdenstroomtechnologie

Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie.
Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking met een enorme potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom.
De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Ontstaan bedrijf en projecten

In 1999 is het bedrijf, onder andere samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom. Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008 (die tot op heden nog steeds energie levert). Uniek aan de turbines is het zelfroterende blad (wereldwijd gepatenteerd).
Tocardo heeft inmiddels de exclusieve rechten verkregen voor de ontwikkeling van 5 getijdeprojecten in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Isle of Wight) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten binnen de komende 2 tot 5 jaar geïnstalleerd kunnen zijn. Naast bovenstaande projecten heeft men de beschikking over een tiental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk, de Oosterscheldekering en in Orkney (Schotland).

Investeerders noodzakelijk

Tocardo heeft een grote technologische voorsprong op haar concurrenten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. “Het zou ontzettend jammer zijn als deze door gebrek aan solide investeerders verloren gaat”, zegt de CEO van Tocardo, Hans van Breugel. Nederland is een fantastisch innovatieland en moet dit ook blijven, getijdenenergie hoort daar bij”.
De vraag naar stroom uit getijde neemt toe en daarmee ook de vraag naar het benodigde werkkapitaal om zowel bovenstaande projecten als de zich in de groeiende pijplijn bevindende projecten te financieren. De implementatie van de innovatie hangt altijd sterk af van regeerakkoorden, die voor onze sector de laatste kabinetsperiodes niet voldoende waren.
“Getijdenenergie vraagt om meer steun vanuit de regering en vanuit nieuwe investeerders, alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd vermarkten. Met de juiste steun kan Nederland die technologische voorsprong in het opwekken van groene energie uit getij behouden; wij zoeken naar kapitaal om samen de wereldmarkt te kunnen veroveren met dit stukje Hollands Glorie.”

Reageer op dit artikel