nieuws

Pleidooi voor forse opschaling groene waterstof

R&D

De waterstofcoalitie roept de overheid op de weg naar een duurzame waterstofeconomie te plaveien. Uitgangspunt is forse opschaling van het productievermogen voor groene waterstof naar 3 a 4 GW in 2030.

Pleidooi voor forse opschaling groene waterstof

De zogeheten waterstofcoalitie is een samenwerkingsverband van 27 partijen, met onder meer Stedin, Greenpeace, Stedin, Enexis Group, TU Delft en OCI Nitrogen. Tata Steel en Gasunie. Dit samenwerkingsverband vindt dat Nederland de beste kaarten in handen heeft om de elektrolysetechnologie (productiemethode voor groene waterstof, red.) verder te ontwikkelen. “Er is veel wetenschappelijke kennis op het gebied van elektrochemie en gastechnologie.” Een van de doelen is om elektrolysers op te schalen naar 1 GW bij een kostenreductie van 65 procent.

 

Betaalbare waterstof

En er zijn meer voordelen voor Nederland, zo blijkt uit de handreiking van 8 pagina’s: “Er zijn diverse grote industriële partijen die belang hebben bij grote hoeveelheden betaalbare waterstof. Ook het midden- en kleinbedrijf plukt er de vruchten van. Denk bijvoorbeeld aan de gasbrander-branche tot de productie van compressoren en membranen.”

 

Werkgelegenheid en waterstof

De verkennende studie “Werk door groene waterstof” die momenteel wordt uitgevoerd door CE Delft en Hinicio zou laten zien dat er substantiële werkgelegenheid gemoeid kan zijn met groene waterstof in Nederland. “Het gaat om tienduizenden arbeidsplaatsen, deels als vervanging van arbeid die geleidelijk zal verdwijnen in de transitie van de huidige naar een klimaatneutrale circulaire economie.”

 

Terugdringen van CO2

Met grootschalige uitrol van groene waterstof als onderdeel van de transitie wil de waterstofcoalitie bouwen aan “de industrie van de toekomst en het substantieel terugdringen van de CO2 uitstoot”. Waterstof kan bijdragen aan het transporteren en opslaan van energie. “Het is een essentiële duurzame grondstof voor industriële processen en kan ingezet worden voor zeer hoge temperatuur processen waar elektrificatie geen optie is.”

 

Waterstof uit windenergie

Voor groene waterstof is duurzame energie nodig en de waterstofcoalitie doet graag een beroep op windstroom van zee. “We weten dat er richting 2030 minimaal 11,5 GW offshore wind in het energiesysteem moet worden gepast. Deze energie zal voor een belangrijk deel dichtbij de kust aanlanden. Het is kostenefficiënt om vraag en aanbod van duurzame energie dicht bij elkaar te plaatsen. Om die reden is het zaak te beginnen, waar mogelijk, om industrie aan de kust te elektrificeren.”

 

Industriële gebruikers

De waterstofcoalitie heeft de kaart met industriële gebruikers al ingekleurd. “Aan de kust is er een grote potentiële vraag naar waterstof voor industriële toepassingen (circa 125 tot 213 PJ). Het industriecluster Chemelot ligt niet aan de kust maar kent een potentiële vraag naar waterstof van circa 25 tot 40 PJ. Daarnaast kan aan de kust een aanvullende vraag naar waterstof ontstaan voor elektriciteitsproductie .”

Potentiële vraag naar waterstof in de industriële clusters in 2030

Innovatie en subsidie

Er zijn drie fases te onderscheiden in de ontwikkeling van elektrolyse-capaciteit, waaronder een innovatiefase met elektrolysers tot 10 MW, vervolgens zou er een opschalingsfase moeten volgen voor vermogens van 10 – 100 MW en tot slot zou die gevolgd moeten worden voor een fase met serieuze vermogens van 100 MW – 1 GW. Op dit moment kan er alleen een beroep gedaan worden op subsidies (TKI en klimaatenvelop) voor de innovatiefase.

 

Elektrolyse-capaciteit opschalen

De partijen uit de waterstofcoalitie verwachten dat tijdens de innovatie- en opschalingsfase circa 300 miljoen euro per jaar aan investeringen nodig is. “Dit is een ruwe schatting op basis van een traject waarbij de elektrolyse-capaciteit richting 2030 groeit, gekoppeld aan een potentiële kostenreductie van de investeringskosten van 65%. Met financiële ondersteuning van is een prijs tussen 1,5-3,0 euro per kilo groene waterstof in 2030 haalbaar.

 

Overheid is aan zet

De waterstofcoalitie roept de overheid op een routekaart vast te stellen met daarin concrete doelstellingen geformuleerd. Ook zou de overheid een tenderregeling moeten uitwerken waarbij zoveel mogelijk risico’s vooraf worden weggenomen, zoals dat ook gebeurde bij de aanvang van de bouw van windparken op zee, om significant bij te dragen aan de kostenreductie.

 

Lees hier de hele handreiking van de waterstofcoalitie: handreiking-waterstof-coalitie

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel