nieuws

Het groeiende belang van data voor onderhoud

Business

Tijdens Pumps & Valves en Solids, twee vakbeurzen die samen het grootste processingevenement van de Benelux vormen, komt Predictive maintenance of voorspellend onderhoud uitvoerig aan bod. Het is één van de drie hoofdpijlers van het beursprogramma. Logisch; door de sterke digitalisering en het toenemende gebruik van data onderzoeken veel bedrijven de voordelen en mogelijkheden van predictive maintenance. Het belang van data voor onderhoud groeit sterk.

Het groeiende belang van data voor onderhoud

Steeds meer bedrijven willen af van de nadelen van correctief onderhoud aangezien downtime gelijkstaat aan geld- en tijdverlies. Ook preventief onderhoud betekent in feite verlies. Onderhoud wordt te vroeg ingepland en onderdelen zijn mogelijk nog niet aan vervanging toe. Exact voorspellen wanneer het meest geschikte moment is voor onderhoudswerkzaamheden, oftewel predictive maintenance biedt veel voordelen. Er is een hogere uptime en betrouwbaarheid van de assets, de onderhoudskosten kunnen worden geoptimaliseerd door een betere planning, onderhoud wordt beter beheersbaar en kennis over de assets neemt toe. Toch krijgt pas de laatste jaren predictive maintenance meer aandacht. Om onderhoud te kunnen voorspellen is namelijk veel data nodig en een techniek om deze data goed te kunnen analyseren. De laatste jaren is er op dit gebied veel veranderd.

Ongelimiteerde data, rekenkracht en AI

Ten eerste zijn de mogelijkheden om data te verzamelen sterk toegenomen. Waar men zich in de jaren tachtig nog verbaasde over het feit dat een usb-stick 3MB aan gegevens kon opslaan, spreekt men tegenwoordig over terabytes. De toegang tot ongelimiteerde data is enorm toegenomen. Dit is ook nodig, aangezien steeds meer machines en apparaten data verzamelen en sensoren steeds goedkoper worden.
Een tweede belangrijk aspect is de toename aan rekenkracht. Supercomputers in speciale laboratoria zijn niet langer nodig om data snel te verwerken. Dankzij snelle en goedkope computerchips kan ieder bedrijf beschikken over voldoende rekenkracht.
Het derde aspect heeft te maken met de verwerking van data. Een grote verzameling aan eentjes en nulletjes heeft voor een bedrijf weinig betekenis als er verder niets mee wordt gedaan. Data moet zodanig worden geanalyseerd en gestructureerd dat het relevante informatie wordt. Hiervoor wordt vaak machine learning gebruikt, een onderzoeksveld binnen artificial intelligence of kunstmatige intelligentie. Aan de hand van algoritmes en een grote hoeveelheid data leert een computer automatisch of machinaal leren hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd. De laatste jaren zijn de machine learning technieken sterk verbeterd.

Kennis over de conditie van assets

Deze drie aspecten hebben ervoor gezorgd dat veel meer mogelijk is met data. Machines en installaties worden daarnaast steeds vaker uitgerust met sensoren die data genereren. Dankzij machine learning krijgt men meer kennis over de conditie van de assets en wordt het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen.
Een voorbeeld. In de foodindustrie kunnen onderdelen van machines dichtslibben door verhitting of de verwerking van grote hoeveelheden product. Daarom worden onderdelen die hieraan onderhevig zijn vaak periodiek gedemonteerd en gereinigd. Predictive maintenance maakt het mogelijk om onderhoud zo in te plannen dat deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden tijdens een geplande onderhoudsstilstand. Een bedrijf kan bijvoorbeeld druksensoren plaatsen die een toenemende druk meten bij vervuiling. Aan de hand van een rekenmodel kunnen druk, debiet en temperatuur – binnen vooraf bepaalde grenzen waardoor de voedselveiligheid blijft gegarandeerd – worden bijgesteld. Dit zorgt ervoor dat de vervuiling kan worden vertraagd en het onderhoud kan worden uitgesteld tot de geplande onderhoudsstilstand plaatsheeft. Dankzij slim gebruik van data wordt onderhoud voorspelbaar en kan geld en tijd worden bespaard.

Kennis, inzichten en ervaring delen

Predictive maintenance is een belangrijk onderwerp van het beursprogramma op Pumps & Valves en Solids. Met het programma willen de beurzen kennis, inzichten en ervaringen delen en een kijk geven in de toekomst van procestechnologie. Juist nu er zoveel speelt in de industrie, is het belangrijk de bezoekers, maar ook de exposanten te helpen met het beantwoorden en oplossen van prangende vraagstukken. In diverse presentaties en workshops worden ze geïnspireerd en aan het denken gezet. Het programma heeft drie thema’s: Duurzaam, Machine en Veiligheid. Bij het thema ‘Duurzaam’ wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop reststromen efficiënt uitgewisseld kunnen worden, oftewel circulair ondernemen. Bij het thema ‘Machine’ wordt onder andere aandacht geschonken aan Predictive maintenance. Voor het thema ‘Veiligheid’ wordt voornamelijk toegespitst op veilig werken binnen de sector chemie.


Pumps & Valves en Solids
vinden op 2 en 3 oktober voor de vijfde keer tegelijkertijd plaats. Vakbeurs Pumps en Valves, gericht op de verwerking van vloeistoffen en gassen, en vakbeurs Solids, gericht op de verwerking van poeder en bulk, vormen samen één evenement voor de procesindustrie. Meer informatie: www.pumpsvalves.nl en www.solidsrotterdam.nl .

Reageer op dit artikel