artikel

Artificial intelligence: wat is het en waarom is er nu zoveel ophef?

Engineering

Op beurzen en congressen duikt de term artificial intelligence (AI) veelvuldig op. Steeds vaker wordt geroepen dat kunstmatige intelligentie belangrijk is om voor te blijven op de concurrentie. Maar wat is het precies en waarom is er nu zoveel ophef rond? De betekenis en achtergrond van AI in een notendop.

Artificial intelligence: wat is het en waarom is er nu zoveel ophef?

Tekst Evi Husson

Betekenis artificial intelligence

Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie, is niet nieuw. De term dook voor het eerst op in de jaren vijftig. Informaticus JohnMcCarthy bedacht de term en definieerde het als de wetenschap of het ontwerpen van intelligente machines. Machines die zich zo (laten) gedragen dat we dat intelligent gedrag zouden noemen als een mens zich zo gedroeg. Maar tegenwoordig wordt artificial intelligence doorgaans gedefinieerd als een reeks technieken, codes of algoritmes die toelaten dat computersoftware leert van ervaring, zich aanpast aan nieuwe input en taken voltooit die lijken op menselijke intelligentie.

Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke AI. Bij sterke AI (strong) wordt onderzocht hoe systemen en software kunnen worden gebouwd die zelfstandig kunnen redeneren en problemen oplossen. De systemen zouden zelfbewust zijn, maar echte praktijkvoorbeelden zijn er nog niet en of deze variant ook effectief mogelijk is, blijft onderwerp van discussie.
Zwakke AI (narrow) is gericht op de technologie die in staat is om vooraf geplande taken op basis van een aantal regels en algoritmes uit te voeren om een ​​bepaald doel te bereiken. Deze vorm van AI is momenteel de enige vorm die succesvol is.

Waarom is er zoveel ophef over artificial intelligence?

Artificial intelligence is niet nieuw, maar pas de laatste jaren wordt geroepen dat het de nieuwe standaard wordt om problemen op te lossen, dat businessmodellen zullen worden herschreven of nieuwe business modellen zullen ontstaan. Grote woorden. Waarom krijgt het momenteel zoveel aandacht en was het eerder niet zo spraakmakend? Daarvoor zijn drie belangrijke redenen: 1) er zijn betere mogelijkheden om data te verzamelen, 2) er is een toename aan rekenkracht en 3) de AI-technieken worden steeds beter.

1) Data

Zowel de hoeveelheid data die wordt gemeten als de hoeveelheid data die wordt opgeslagen is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Volgens het rapport AI voor Nederland is de dataopslag vandaag ongeveer zes miljoen keer goedkoper dan in 1980. Op dat moment paste op een floppy disk ongeveer 1,44 MB terwijl er op USB-sticks tegenwoordig tot 256 GB kan worden weggeschreven. De toegang tot ongelimiteerde data is enorm toegenomen.

2) Rekenkracht

Ook de rekenkracht heeft voor een grote doorbraak gezorgd. Om een beslissing te kunnen nemen, doorloopt AI veel data en parameters, waarvoor rekenkracht nodig is om de berekeningen snel te kunnen uitvoeren. Vroeger gebeurde dit op supercomputers in speciale laboratoria. Tegenwoordig kan dit met snelle, goedkope computerchips. Het rapport AI voor Nederland maakt opnieuw de vergelijking met 1980: rekenkracht is vandaag zo’n tien miljoen keer goedkoper dan een kleine veertig jaar geleden.

3) AI-technieken

Als computerkracht voor AI de motor is en data is de brandstof, dan zijn de algoritmes het design of het ontwerp. Een algoritme is een verzameling van specifieke geprogrammeerde instructies die nodig zijn om een probleem op te lossen of een taak uit te voeren. De laatste jaren zijn AI-technieken sterk verbeterd, samen met andere technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van de cloud, krachtige camera’s, nauwkeurige sensoren,… AI wordt op die manier steeds toegankelijker voor meer bedrijven.

Twintig tot dertig miljard

Volgens onderzoeksbureau McKinsey zou tegenwoordig wereldwijd ongeveer twintig tot dertig miljard dollar aan artificial intelligence worden besteed. Het overgrote deel gaat naar R&D en implementatie. Google, Amazon, Microsoft, IBM en Facebook investeren veel en lopen voorop. Denk aan virtuele assistenten als Siri en Alexa. Of slimme chatbots. Die maken niet langer gebruik van vooraf geprogrammeerde antwoorden op vragen maar zoeken zelf het antwoord op in de documentatie waarover ze beschikken. De chatbox leert voortdurend bij en stelt zijn antwoorden bij, op basis van de gemoedstoestand van de vraagsteller. Ook e-commercebedrijven maken veelvuldig gebruik van AI. Denk bijvoorbeeld aan het doen van suggesties wat de consument wilt kopen voordat hij of zij er zelf überhaupt over heeft nagedacht.

Machine learning en Deep learning

Machine learning, automatisch of machinaal leren is een belangrijk onderzoeksveld binnen AI. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. In een oude situatie zou een programmeur handmatig software coderen met instructies zodat een bepaalde taak kan worden uitgevoerd. Bij machine learning wordt een machine aan de hand van algoritmes en een grote hoeveelheid data getraind of aangeleerd hoe hij bepaalde taken moet uitvoeren.
Onderdeel van Machine Learning is deep learning, een erg populaire AI-techniek. Met deep learning worden neurale netwerken getraind om verbanden te ontdekken waartoe de mens zelf niet meer in staat is. Neurale netwerken zijn er al enige tijd, maar de complexiteit van de netwerken en verbindingen is de afgelopen tijd toegenomen.  Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld leukemie te ontdekken via AI vóór de mens dit kan doen, of kunnen logistieke processen worden voorspeld en geoptimaliseerd in bijvoorbeeld distributiecentra.

Reageer op dit artikel