artikel

Waterstof: grijs, blauw of groen – wat is het verschil?

HSE

Waterstof is een energiedrager die de laatste jaren aan een sterke opmars bezig is. Maar wat is nu precies het verschil tussen grijze, groene en blauwe waterstof?

Waterstof: grijs, blauw of groen – wat is het verschil?

Grijze waterstof

Momenteel vindt de productie van waterstof plaats door chemische omzetting vanuit fossiele brandstoffen. Aardgas (CH4) reageert met stoom (H2O). Daarbij ontstaan waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2). Deze waterstof draagt niet bij tot vermindering van de CO2-uitstoot en heet daarom grijze waterstof.

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof is hetzelfde, met één verschil: hierbij wordt de CO2 afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden. Air Liquide produceert momenteel al blauwe waterstof.

Groene Waterstof

Het einddoel is de productie van klimaatneutrale, groene waterstof. De productie daarvan vindt plaats door met duurzame elektriciteit water via elektrolyse te splitsen in zuurstof en waterstof. Eén van de mogelijkheden is de productie van waterstof direct bij een windturbine: een waterstofmolen. Het voordeel hiervan is, dat zo’n molen geen elektriciteit vanuit zee hoeft af te voeren. Hoe verder op zee, des te duurder dat uitpakt. De kosten van elektrolyse en waterstoftransport kunnen lager zijn dan een elektrische netaansluiting.

Groene waterstof uit biomassa

Behalve uit elektriciteit via elektrolyse is het ook mogelijk groene waterstof uit biomassa te maken. Daarvoor staan er zelfs twee routes open. De eerste is directe biomassavergassing naar syngas en dan waterstof. Het is ook mogelijk om eerst uit biomassa biogas te winnen en dit middels Stoom-Methaan-Reforming (SMR) om te zetten in syngas en tenslotte waterstof. Waterstof komt ook vrij ‘als restproduct’ uit allerlei andere industriële processen. Na zuivering is ook dat een vorm van groene waterstof.

Leestip: Waterstof: welke mogelijkheden biedt het voor de industrie?

Prijs en waterstoftransitie

Onderzoek van CE Delft maakt duidelijk dat productie van groene waterstof nu nog duurder is dan die van blauwe waterstofgas. Dat prijsverschil zal volgens het rapport van het bureau uit juni 2018 de komende jaren steeds kleiner worden. Rond 2030 ligt het omslagpunt en wordt groene waterstof concurrerend met blauwe. CE Delft bepleit dan ook te starten met blauwe waterstof om de waterstoftransitie vast op gang te brengen.

 

Reageer op dit artikel