nieuws

Grolsch zet opnieuw duurzame stappen richting volledig CO2-neutraal in 2025

HSE

Bierbrouwer Grolsch heeft al ruim zeventig procent van haar verpakkingen voor de Nederlandse markt in de vorm van retour- of hervulbare verpakkingen. Nagenoeg honderd procent van de Grolsch verpakkingen voor de Nederlandse markt is recyclebaar.

Grolsch zet opnieuw duurzame stappen richting volledig CO2-neutraal in 2025

Grolsch heeft in 2018 opnieuw  stappen gezet in de verdere verduurzaming van haar verpakkingen. De brouwer bracht eerder al een krat op de markt vervaardigd van honderd procent gerecycled consumenten plastic en startte met het gebruik van circulaire drinkbekers op festivals. Inmiddels zijn ook de eerste folies rondom blikken van honderd procent gerecycled plastic. Deze resultaten zijn te lezen in het Jaaroverzicht Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 2018, dat de brouwer publiceerde.
De brouwer heeft de ambitie om een volledig CO2 neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Tegelijkertijd heeft de brouwer zich ook ten doel gesteld om toe te werken naar een ‘zero waste’ brouwerij. In 2018 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg hier naartoe. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt.

Highlights 2018

Grolsch heeft in 2018 een aantal stappen gezet op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights:

  • In 2018 heeft de brouwer een record bereikt op het gebied van energiereductie. Nadat  in 2017 al het beste energieverbruik per hectoliter bier ooit werd gerealiseerd (88,38 MJ/hl), scoort ze op totaal energieverbruik in 2018 nog net iets beter. Grolsch heeft vanaf 2005 haar energieverbruik met 32 procent gereduceerd.
  • Grolsch bespaart 215.000 kg glas door het herontwerpen van bestaande flessen. Met lichtere flessen worden op jaarbasis grote hoeveelheden glas bespaard. Voorwaarde daarbij is dat de flessen nog steeds gebruiksvriendelijk, stevig en veilig zijn.
  • Drie regionale projecten hebben een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Het doel is om ‘vakmanschap en meesterschap’ te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek. Alle projecten moeten voldoen aan criteria op het gebied van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.
  • In december 2018 konden Enschedese middelbare school leerlingen in een 3D-simulator op een veilige manier ervaren dat alcohol en verkeer niet samengaan. Grolsch faciliteerde de bijeenkomst en ondersteunt op die manier de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’.
Reageer op dit artikel