nieuws

Veiligheidsvoorschriften worden bewust massaal genegeerd

HSE

47 procent van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 39 procent geeft zelfs toe de veiligheidsvoorschriften weleens bewust te hebben genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Manutan onder 865 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in Nederland.

Veiligheidsvoorschriften worden bewust massaal genegeerd

Uit het onderzoek blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. Naast een te hoge werkdruk, wordt door de medewerkers die de veiligheidvoorschriften bewust weleens negeren, vooral ook benadrukt dat de veiligheidsvoorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken en daarom niet gehanteerd worden. “Heel begrijpelijk”, zegt Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan.  “Als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk wordt gewerkt, schuift men voorschriften die tijd kosten makkelijker aan de kant.” Die gemakzucht kan tot tal van gevaarlijke situaties leiden. Maar liefst 35 procent van de medewerkers op de werkvloer geeft aan dat hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt. Dertig procent verklaart weleens een fout te hebben gemaakt door vermoeidheid van te lang doorwerken. “Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever”, vervolgt van Dijk. “Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet er actief worden ingegrepen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is, anderzijds door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen. Uiteindelijk zijn de veiligheid op de werkvloer en het opvolgen van de voorschriften de verantwoordelijkheid van de werkgever.”

Meer openheid over risico’s van belang

67 procent van de medewerkers op de werkvloer geeft aan weleens na te denken over mogelijke gevaren en 52procent stelt dat onderschatting van risico’s ongevallen kan veroorzaken. “Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven. Punt is wel dat er bij slechts 53 procent van de ondervraagden een preventiemedewerker aanwezig is”, stelt van Dijk. “En dat 17 procent niet eens zeker weet of er überhaupt een preventiemedewerker is. Daarvoor te zorgen, is dus een belangrijke stap richting meer veiligheid. Maar daarmee ben je er nog niet. 43 procent van de medewerkers geeft aan gemaakte fouten lang niet altijd te rapporteren en 17 procent vindt het lastig een onveilige situatie te melden. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is dus belangrijk.”

Reageer op dit artikel